Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page
white-concrete-wall.jpg

השירותים שלנו

doctor-with-stethoscope-hands-hospital-b

רפואה פרטית - החופש להחליט בבריאות

ביטוח הבריאות מהווה פתרון לבעיות קבועות ומתמשכות במערכת הבריאות הציבורית.

הוא מאפשר שליטה מלאה באופן קבלת הטיפול זמינות ומקום הטיפול ללא תלות והמתנה לתורים ואישור ועדות בקופ"ח ומשרד הבריאות.

הכיסוי מכסה מקרים של השתלות בחו"ל, ניתוחים ומחליפי ניתוח בארץ ובחו"ל, תרופות שלא בסל הבריאות, טכנולוגיות מתקדמות, ייעוצים עם רופאים מומחים ובדיקות אבחנתיות 

והכל במהירות ובקלות.

רפואה פרטים
white-concrete-wall.jpg

מחלות קשות - פיצוי כספי בגין גילוי מחלה קשה

אחד המאבקים הגדולים ביותר במקרה של מחלה קשה, הוא המאבק על שמירת שגרת החיים של המשפחה. מעבר להתמודדות עם המחלה, המשפחה עלולה למצוא את עצמה מתמודדת עם פגיעה ברמת ההכנסה. ביטוח מחלות קשות מספק הגנה כלכלית ומשאיר לחולה ולמשפחתו דאגה אחת פחות. ביטוח מקיף למחלות קשות ואירועים רפואיים חמורים מעניק פיצוי כספי מלא המאפשר לחולה ולמשפחתו להיות פנויים להתרכז רק במה שחשוב באמת – החלמה.
בעת גילוי של אחת מהמחלות הקשות הרשומות בפוליסה ובניהן מחלת הסרטן הלקוח מקבל פיצוי חד פעמי.

medical-insurance-with-family-stethoscop
מחלות קשות
doctor-using-modern-computer.jpg

ביטוח חיים - פיצוי כספי למקרה של פטירה מכל סיבה

רכישת ביטוח חיים פירושה לקיחת האחריות על העתיד הכלכלי של משפחתך. ביטוח החיים נועד לספק למבוטח ולמשפחתו יציבות כלכלית במקרה של פטירת המפרנס. (לפוליסה ניתן להוסיף גם את המרכיבים הבאים: אובדן כושר עבודה , ביטוח מפני תאונות, מחלות קשות ועוד). פוליסת ביטוח חיים מעניקה כיסוי ביטוחי למקרה של מוות מוקדם של המבוטח.
ניתן לרכוש את סכום הביטוח כסכום חד פעמי או סכום קצבתי לפי בחירת המבוטח.

ביטוח חיים
white-concrete-wall.jpg

ביטוח משכנתא

ביטוח חיים למשכנתא הוא ביטוח הכרחי, מכיוון שמותו של אדם שלקח הלוואה עלול להפיל על קרוביו נטל, שלא יוכלו לעמוד בו. לכן, חברת הביטוח תשלם לבנק את יתרת החוב של ההלוואה, ואם לאחר סילוק החוב יישארו אצלה כספים ששולמו לה, הם יועברו למוטבי המבוטח.

house-model-with-real-estate-agent-custo
ביטוח משכנתא
young-warehouse-worker-injured-leg-workp

אובדן כושר עבודה - הגנת שכר במקרה של מחלה / תאונה

מבוטחים רבים שואלים את עצמם למה בכלל כדאי לעשות ביטוח אובדן כושר עבודה והסיבה לכך נעוצה בעובדה שאם חלילה תאבדו את יכולתכם לעבוד ולהשתכר בכבוד, מומלץ מאוד שיהיה לכך כיסוי ביטוחי.

במילים אחרות, חשוב לעשות ביטוח אובדן כושר עבודה שיחליף את השכר שהייתם רגילים לקבל, במידה ותיפגעו ותאלצו להיעדר מהעבודה לפרק זמן ארוך.

מהותו של ביטוח אובדן כושר עבודה מוגדרת בפוליסות השונות ולהגדרות אלו חשיבות גבוהה ביותר, כיוון שהן אלו אשר קובעות את זכאותו של המבוטח לקבלת הקצבה החודשית

אובדן כושר עבודה
white-concrete-wall.jpg

תאונות אישיות - פיצוי כספי במקרה של פגיעה מתאונה

ביטוח תאונות אישיות מתאים בעיקר למקצועות בעלי סיכון/אוהבי אקסטרים.
הכיסוי מכסה מספר מקרים, בינהם:
שברים, כוויות, מצב סיעודי עקב תאונה, אשפוז מתאונה, מוות ונכות מתאונה
בחלק מהמקרים קיים גם כיסוי לפיצוי חודשי עקב תאונה (כל עוד המבוטח איבד את כושרו לעבוד)

patient-with-bandage-compression-knee-br
תאנות אישיות
miniature-people-happy-senior-couple-sit

פנסיה - חיסכון לגיל פרישה

קרן פנסיה, בסופו של דבר, היא מכשיר לחיסכון פנסיוני שנועד לשלם לנו החוסכים משכורת חודשית (פנסיה) שתחליף את ההכנסה שיש לנו היום מעבודה.
חשוב לתכנן את הפנסיה העתידית תוך כדי הסתכלות על כל הפרמטרים – 
מצב משפחתי, מצב רפואי, גובה דמי הניהול, רווחי הקופה לאורך השנים ועוד..

פנסה
white-concrete-wall.jpg

קרן השתלמות - חיסכון נזיל לאחר 6 שנים

קרן השתלמות היא מכשיר חיסכון המיועד לשכירים ולעצמאים, המאפשר ליהנות מהטבות מס ייחודיות לצד ניהול השקעות מקצועי בשוק ההון. הכספים בקרן הופכים לנזילים לאחר 6 שנות חיסכון וניתנים למשיכה לכל מטרה בסכום הוני פטור ממס רווח הון (עבור הפקדות עד התקרה המוטבת). אין חובה למשוך את הכספים שנצברו בקרן ההשתלמות לאחר 6 שנים, כך שניתן להמשיך ולחסוך את הכספים בקרן וליהנות מהתשואה על החיסכון. עבור עצמאיים, ההפקדה לקרן ההשתלמות נחשבת כהוצאה מוכרת, ואילו שכירים לא ישלמו מס הכנסה על הפקדת חלק המעסיק. בעת משיכה כדין (עבור הפקדות עד התקרה המוטבת), הכספים בקרן ההשתלמות יהיו פטורים מתשלום מס רווח הון.

reading-glasses-piles-coins-high-view.jp
קרן השתלמות
bottom of page